Kontakt

 "Nasza Wspólnota" – Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami Sp. z o.o.

 • 80-811 Gdańsk,
  ul. Spadzista 5
 • Tel. 58 322 01 45
  Fax. 58 322 03 36
 • Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS 0000012158
  NIP 583-26-89-612
  REGON 192079538
  Wysokość kapitału zakładowego – 50.000,00 zł.
  Nr rachunku bankowego – 92 1240 1268 1111 0010 0064 2913


 

Siedziba spółki – ul. Spadzista 5

Sekretariat tel. 58 322 01 45
58 322 03 30
fax. 58 322 03 36
Dział księgowości tel. 58 322 01 45
58 322 03 30
fax. 58 322 03 36

Jednostka – ul. Paska 6/1

Dział eksploatacji tel. 58 322 01 44
Dział techniczny tel. 58 322 03 29

Jednostka – ul. Spadzista 5

Dział eksploatacji tel. 58 309 00 96
Dział techniczny tel. 58 309 00 96

Jednostka – ul. Chmielna 101/102

Dział ekploatacji tel. 58 301 16 35 tel. 58 301 48 58
Dział techniczny 58 301 16 35 58 301 48 58

Pogotowie lokatorskie

      +48 508 096 590
      +48 502 064 516
      +48 58 301 58 30

Godziny przyjęć

      Poniedziałek : 9:00 - 16:00
      Wtorek : 9:00 - 13:00
      Środa : 13:00 - 16:00
      Czwartek : 9:00 - 13:00
      Piątek : dzień terenowy