Ogłoszenia

Dlugi Targ30.06.2020

Zapytanie ofertowe Nr 01/REW/2020/NW3
na wykonanie elewacji frontowej i tylnej – oczyszczenie, uzupełnienie braków, odtworzenie detali architektonicznych z wymianą obróbek blacharskich w budynku przy ulicy Chłodnej 5 w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego nr 01/REW/2020/NW3
 • Załącznik nr 1 - opis projektu
 • Załącznik nr 2 - przedmiar robót
 • Załącznik nr 3 - decyzje
 • Załącznik nr 4 - lista wykonanych prac
 • Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku powiązań
 • Załącznik nr 6 - formularz oferty
 • Załącznik nr 7 - wzór umowy o roboty budowlane
 • Załącznik nr 8 - oświadczenie RODO
 • Załącznik nr 9 - równoważność

 • Wynik postępowania


  17.07.2020

  Zapytanie ofertowe Nr 02/REW/2020/NW3
  na wykonanie remontu 2 elewacji frontowych z odtworzeniem detali (kamienica narożna), fundamenty ścian zewnętrznych – kontynuacja izolacji przeciwwilgociowej poziomej budynku przy ul. Chłodnej 7c w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego nr 02/REW/2020/NW3
 • Załącznik nr 1 - opis projektu
 • Załącznik nr 2 - orzeczenie techniczne
 • Załącznik nr 3 - przedmiar robót
 • Załącznik nr 4 - decyzje
 • Załącznik nr 5 - lista wykonanych prac
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie o braku powiązań
 • Załącznik nr 7 - formularz oferty
 • Załącznik nr 8 - wzór umowy o roboty budowlane
 • Załącznik nr 9 - klauzula RODO
 • Załącznik nr 10 - Rozwiązania równoważne

 • Wynik postępowania


  22.07.2020

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/20
  REMONT KLATEK SCHODOWYCH
  w budynku przy ul. Grabowa 6 w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego Nr 1/20
 • Projekt
 • Załącznik nr 1 - Przedmiar
 • Załącznik nr 2 - Opis techniczny
 • Załącznik nr 3 - Zaświadczenie
 • Załącznik nr 3 - Zgłoszenie
 • Załącznik nr 4 - Lista zrealizowanych prac
 • Załącznik nr 4A - Wykaz osób
 • Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy
 • Załącznik nr 7 - Umowa
 • Załącznik nr 8 - RODO


  22.07.2020

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/20
  REMONT KLATKI SCHODOWEJ
  w budynku przy ul. Dworcowa 8 w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego Nr 2/20
 • Projekt
 • Przedmiar
 • Opis techniczny
 • Załącznik nr 3 - Zaświadczenie
 • Załącznik nr 4 - Lista zrealizowanych prac
 • Załącznik nr 4A - Wykaz osób
 • Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy
 • Załącznik nr 7 - Umowa
 • Załącznik nr 8 - RODO


  23.07.2020

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/20
  REMONT KLATEK SCHODOWYCH
  w budynku przy ul. Sandomierska 12, 12A, 12B w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego Nr 3/20
 • Projekt
 • Opis techniczny
 • Załącznik Nr 2 - Przedmiar
 • Załącznik Nr 3 - Zgłoszenie
 • Załącznik nr 4 - Lista zrealizowanych prac
 • Załącznik nr 4A - Wykaz osób
 • Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy
 • Załącznik nr 7 - Umowa
 • Załącznik nr 8 - RODO


  28.07.2020

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/REW/2020/NW3
  na wykonanie remontu elewacji 2 ściany szczytowe, remontu klatki schodowej – klatka A, remontu schodów drewnianych, wzmocnienie belek nośnych podestów i ich oparcia na ścianach klatki schodowej budynku przy ul. Śluza 4A-E w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego Nr 03/REW/2020/NW3
 • Załącznik nr 1 - Opis Techniczny
 • Załącznik nr 1 a) - Elewacja od kl. A
 • Załącznik nr 1 b) - Elewacja szczytu od kl. C-E
 • Załącznik nr 1 c) - Rzut klatki schodowej
 • Załącznik nr 2 - Przedmiar robót
 • Załącznik nr 3 - Decyzje
 • Załącznik nr 4 - Lista wykonanych prac
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań
 • Załącznik nr 6 - Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy o roboty budowlane
 • Załącznik nr 8 - Klauzula RODO
 • Załącznik nr 9 - Rozwiązania równoważne


  30.07.2020

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 04/REW/2020/NW3
  na wykonanie remontu klatki schodowej - ściany, renowacja drewnianych schodów w budynkach przy ul. Łąkowej 8,8a,9 w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego Nr 04/REW/2020/NW3
 • Załącznik nr 1 - Opis Techniczny
 • Załącznik nr 2 - Program Prac Konserwatorskich
 • Załącznik nr 3 - Przedmiar robót
 • Załącznik nr 4 - Decyzje
 • Załącznik nr 5 - Lista wykonanych prac
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku powiązań
 • Załącznik nr 7 - Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 8 - Wzór umowy o roboty budowlane
 • Załącznik nr 9 - Klauzula RODO
 • Załącznik nr 10 - Rozwiązania równoważne


  31.07.2020

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 05/REW/2020/NW3
  na wykonanie remontu ścian zewnętrznych z dociepleniem II ofcyny, wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnych I ofcyna budynku wielorodzinnego przy ul. Łąkowej 6 w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego Nr 05/REW/2020/NW3
 • Załącznik nr 1 - Opis Techniczny
 • Załącznik nr 2 - Przedmiar robót
 • Załącznik nr 3 - Decyzje
 • Załącznik nr 4 - Lista wykonanych prac
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań
 • Załącznik nr 6 - Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy o roboty budowlane
 • Załącznik nr 8 - Klauzula RODO
 • Załącznik nr 9 - Rozwiązania równoważne