Ogłoszenia

Dlugi Targ30.06.2020

Zapytanie ofertowe Nr 01/REW/2020/NW3
na wykonanie elewacji frontowej i tylnej – oczyszczenie, uzupełnienie braków, odtworzenie detali architektonicznych z wymianą obróbek blacharskich w budynku przy ulicy Chłodnej 5 w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego nr 01/REW/2020/NW3
 • Załącznik nr 1 - opis projektu
 • Załącznik nr 2 - przedmiar robót
 • Załącznik nr 3 - decyzje
 • Załącznik nr 4 - lista wykonanych prac
 • Załącznik nr 5 - oświadczenie o braku powiązań
 • Załącznik nr 6 - formularz oferty
 • Załącznik nr 7 - wzór umowy o roboty budowlane
 • Załącznik nr 8 - oświadczenie RODO
 • Załącznik nr 9 - równoważność

 • Wynik postępowania


  17.07.2020

  Zapytanie ofertowe Nr 02/REW/2020/NW3
  na wykonanie remontu 2 elewacji frontowych z odtworzeniem detali (kamienica narożna), fundamenty ścian zewnętrznych – kontynuacja izolacji przeciwwilgociowej poziomej budynku przy ul. Chłodnej 7c w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego nr 02/REW/2020/NW3
 • Załącznik nr 1 - opis projektu
 • Załącznik nr 2 - orzeczenie techniczne
 • Załącznik nr 3 - przedmiar robót
 • Załącznik nr 4 - decyzje
 • Załącznik nr 5 - lista wykonanych prac
 • Załącznik nr 6 - oświadczenie o braku powiązań
 • Załącznik nr 7 - formularz oferty
 • Załącznik nr 8 - wzór umowy o roboty budowlane
 • Załącznik nr 9 - klauzula RODO
 • Załącznik nr 10 - Rozwiązania równoważne

 • Wynik postępowania


  22.07.2020

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/20
  REMONT KLATEK SCHODOWYCH
  w budynku przy ul. Grabowa 6 w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego Nr 1/20
 • Projekt
 • Załącznik nr 1 - Przedmiar
 • Załącznik nr 2 - Opis techniczny
 • Załącznik nr 3 - Zaświadczenie
 • Załącznik nr 3 - Zgłoszenie
 • Załącznik nr 4 - Lista zrealizowanych prac
 • Załącznik nr 4A - Wykaz osób
 • Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy
 • Załącznik nr 7 - Umowa
 • Załącznik nr 8 - RODO

 • Wynik postępowania - brak rozstrzygnięcia


  22.07.2020

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/20
  REMONT KLATKI SCHODOWEJ
  w budynku przy ul. Dworcowa 8 w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego Nr 2/20
 • Projekt
 • Przedmiar
 • Opis techniczny
 • Załącznik nr 3 - Zaświadczenie
 • Załącznik nr 4 - Lista zrealizowanych prac
 • Załącznik nr 4A - Wykaz osób
 • Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy
 • Załącznik nr 7 - Umowa
 • Załącznik nr 8 - RODO

 • Wynik postępowania - brak rozstrzygnięcia


  23.07.2020

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/20
  REMONT KLATEK SCHODOWYCH
  w budynku przy ul. Sandomierska 12, 12A, 12B w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego Nr 3/20
 • Projekt
 • Opis techniczny
 • Załącznik Nr 2 - Przedmiar
 • Załącznik Nr 3 - Zgłoszenie
 • Załącznik nr 4 - Lista zrealizowanych prac
 • Załącznik nr 4A - Wykaz osób
 • Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy
 • Załącznik nr 7 - Umowa
 • Załącznik nr 8 - RODO

 • Wynik postępowania - brak rozstrzygnięcia


  28.07.2020

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/REW/2020/NW3
  na wykonanie remontu elewacji 2 ściany szczytowe, remontu klatki schodowej – klatka A, remontu schodów drewnianych, wzmocnienie belek nośnych podestów i ich oparcia na ścianach klatki schodowej budynku przy ul. Śluza 4A-E w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego Nr 03/REW/2020/NW3
 • Załącznik nr 1 - Opis Techniczny
 • Załącznik nr 1 a) - Elewacja od kl. A
 • Załącznik nr 1 b) - Elewacja szczytu od kl. C-E
 • Załącznik nr 1 c) - Rzut klatki schodowej
 • Załącznik nr 2 - Przedmiar robót
 • Załącznik nr 3 - Decyzje
 • Załącznik nr 4 - Lista wykonanych prac
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań
 • Załącznik nr 6 - Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy o roboty budowlane
 • Załącznik nr 8 - Klauzula RODO
 • Załącznik nr 9 - Rozwiązania równoważne

 • Wynik postępowania - brak rozstrzygnięcia


  30.07.2020

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 04/REW/2020/NW3
  na wykonanie remontu klatki schodowej - ściany, renowacja drewnianych schodów w budynkach przy ul. Łąkowej 8,8a,9 w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego Nr 04/REW/2020/NW3
 • Załącznik nr 1 - Opis Techniczny
 • Załącznik nr 2 - Program Prac Konserwatorskich
 • Załącznik nr 3 - Przedmiar robót
 • Załącznik nr 4 - Decyzje
 • Załącznik nr 5 - Lista wykonanych prac
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie o braku powiązań
 • Załącznik nr 7 - Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 8 - Wzór umowy o roboty budowlane
 • Załącznik nr 9 - Klauzula RODO
 • Załącznik nr 10 - Rozwiązania równoważne

 • Wynik postępowania


  31.07.2020

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 05/REW/2020/NW3
  na wykonanie remontu ścian zewnętrznych z dociepleniem II ofcyny, wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnych I ofcyna budynku wielorodzinnego przy ul. Łąkowej 6 w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego Nr 05/REW/2020/NW3
 • Załącznik nr 1 - Opis Techniczny
 • Załącznik nr 2 - Przedmiar robót
 • Załącznik nr 3 - Decyzje
 • Załącznik nr 4 - Lista wykonanych prac
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań
 • Załącznik nr 6 - Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy o roboty budowlane
 • Załącznik nr 8 - Klauzula RODO
 • Załącznik nr 9 - Rozwiązania równoważne

 • Wynik postępowania


  13.08.2020

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/REW/2020/NW3
  na wykonanie remontu elewacji 2 ściany szczytowe, remontu klatki schodowej – klatka A, remontu schodów drewnianych, wzmocnienie belek nośnych podestów i ich oparcia na ścianach klatki schodowej budynku przy ul. Śluza 4A-E w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego Nr 03/REW/2020/NW3
 • Załącznik nr 1 - Opis Techniczny
 • Załącznik nr 1 a) - Elewacja od kl. A
 • Załącznik nr 1 b) - Elewacja szczytu od kl. C-E
 • Załącznik nr 1 c) - Rzut klatki schodowej
 • Załącznik nr 2 - Przedmiar robót
 • Załącznik nr 3 - Decyzje
 • Załącznik nr 4 - Lista wykonanych prac
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań
 • Załącznik nr 6 - Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy o roboty budowlane
 • Załącznik nr 8 - Klauzula RODO
 • Załącznik nr 9 - Rozwiązania równoważne

 • Wynik postępowania - brak rozstrzygnięcia


  18.09.2020

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 03/REW/2020/NW3
  na wykonanie remontu elewacji 2 ściany szczytowe, remontu klatki schodowej – klatka A, remontu schodów drewnianych, wzmocnienie belek nośnych podestów i ich oparcia na ścianach klatki schodowej budynku przy ul. Śluza 4A-E w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego Nr 03/REW/2020/NW3
 • Załącznik nr 1 - Opis Techniczny
 • Załącznik nr 1 a) - Elewacja od kl. A
 • Załącznik nr 1 b) - Elewacja szczytu od kl. C-E
 • Załącznik nr 1 c) - Rzut klatki schodowej
 • Załącznik nr 2 - Przedmiar robót
 • Załącznik nr 3 - Decyzje
 • Załącznik nr 4 - Lista wykonanych prac
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań
 • Załącznik nr 6 - Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy o roboty budowlane
 • Załącznik nr 8 - Klauzula RODO
 • Załącznik nr 9 - Rozwiązania równoważne

 • Wynik postępowania - brak rozstrzygnięcia


  02.10.2020

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/20
  REMONT KLATEK SCHODOWYCH
  w budynku przy ul. Grabowa 6 w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego Nr 1/20
 • Załącznik Nr 1 - Przedmiar
 • Załącznik Nr 2 - Opis_technicznyr
 • Załącznik Nr 2A - Projekt
 • Załącznik Nr 3 - Decyzje administracyjne
 • Załącznik Nr 4- Lista zrealizowanych prac
 • Załącznik nr 4A - Wykaz osób
 • Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy
 • Załącznik nr 7 - Umowa
 • Załącznik nr 8 - RODO
 • Załącznik Nr 9 - Rozwiązania równoważne

 • Wynik postępowania


  02.10.2020

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/20
  REMONT KLATKI SCHODOWEJ
  w budynku przy ul. Dworcowa 8 w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego Nr 2/20
 • Załącznik Nr 1 - Przedmiar
 • Załącznik Nr 2 - Opis techniczny
 • Załącznik Nr 2A - Projekt
 • Załącznik Nr 3 - Decyzje administracyjne
 • Załącznik nr 4 - Lista zrealizowanych prac
 • Załącznik nr 4A - Wykaz osób
 • Załącznik nr 5 - Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy
 • Załącznik nr 7 - Umowa
 • Załącznik nr 8 - RODO
 • Załącznik Nr 9 - Rozwiązania równoważne

 • Wynik postępowania


  13.10.2020

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/20
  NA WYKONANIE REMONTU KLATEK SCHODOWYCH
  BUDOWĘ WIATY ŚMIETNIKOWEJ, ZAGOSPODAROWANIE TERENU
  budynku przy ul. Ramułta 4,4A w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego Nr 6/20
 • Załącznik Nr 1 - Przedmiar klatki schodowe
 • Załącznik Nr 1A - Przedmiar zagospodarowanie terenu
 • Załącznik Nr 2 - Opis techniczny
 • Załącznik Nr 3 - Projekt klatki schodowe
 • Załącznik Nr 3A - Projekt zagospodarowanie terenu
 • Załącznik Nr 4 - Decyzje administracyjne
 • Załącznik Nr 5 - Wykaz osób
 • Załącznik Nr 6 - Lista zrealizowanych prac
 • Załącznik Nr 7 - Formularz ofertowy
 • Załącznik Nr 8 - Oświadczenie Wykonawcy
 • Załącznik Nr 9 - Umowa
 • Załącznik Nr 10 - RODO

 • Wynik postępowania - brak rozstrzygnięcia


  13.10.2020

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/20
  NA WYKONANIE REMONTU KLATEK SCHODOWYCH
  ZAGOSPODAROWANIE BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA
  budynku przy ul. Ramułta 8 w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego Nr 7/20
 • Załącznik Nr 1 - Przedmiar klatki schodowe
 • Załącznik Nr 1A - Przedmiar zagospodarowanie terenu
 • Załącznik Nr 2 - Opis techniczny
 • Załącznik Nr 3 - Projekt klatki schodowe
 • Załącznik Nr 3A - Projekt zagospodarowania terenu
 • Załącznik Nr 4 - Decyzje administracyjne
 • Załącznik Nr 5 - Lista zrealizowanych prac
 • Załącznik Nr 6 - Wykaz osób
 • Załącznik Nr 7 - Formularz ofertowy
 • Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań
 • Załącznik Nr 9 - Umowa
 • Załącznik Nr 10 - RODO
 • Załącznik Nr 11 - Rozwiązania równoważne

 • Wynik postępowania - brak rozstrzygnięcia


  26.11.2020

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/20
  REMONT KLATEK SCHODOWYCH
  w budynku przy ul. Sandomierska 12, 12A, 12B w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego Nr 3/20
 • Załącznik Nr 1 - Przedmiar
 • Załącznik Nr 2 - Opis techniczny
 • Załącznik Nr 2A - Projekt
 • Załącznik Nr 3 - Decyzje administracyjne
 • Załącznik Nr 4 - Lista zrealizowanych prac
 • Załącznik Nr 5 - Wykaz osób
 • Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy
 • Załącznik Nr 7 - Formularz ofertowy
 • Załącznik Nr 8 - Umowa
 • Załącznik Nr 9 - RODO
 • Załącznik Nr 10 - Rozwiązania równoważne

 • Wynik postępowania - brak rozstrzygnięcia


  26.11.2020

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 6/20
  NA WYKONANIE REMONTU KLATEK SCHODOWYCH
  BUDOWĘ WIATY ŚMIETNIKOWEJ, ZAGOSPODAROWANIE TERENU
  budynku przy ul. Ramułta 4,4A w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego Nr 6/20
 • Załącznik Nr 1 - Przedmiar klatki schodowe
 • Załącznik Nr 1A - Przedmiar zagospodarowanie terenu
 • Załącznik Nr 2 - Opis techniczny
 • Załącznik Nr 3 - Projekt klatki schodowe
 • Załącznik Nr 3A - Projekt zagospodarowanie terenu
 • Załącznik Nr 4 - Decyzje administracyjne
 • Załącznik Nr 5 - Wykaz osób
 • Załącznik Nr 6 - Lista zrealizowanych prac
 • Załącznik Nr 7 - Formularz ofertowy
 • Załącznik Nr 8 - Oświadczenie Wykonawcy
 • Załącznik Nr 9 - Umowa
 • Załącznik Nr 10 - RODO
 • Załącznik Nr 11 - Rozwiązania równoważne

 • Wynik postępowania


  26.11.2020

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/20
  NA WYKONANIE REMONTU KLATEK SCHODOWYCH
  ZAGOSPODAROWANIE BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA
  budynku przy ul. Ramułta 8 w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego Nr 7/20
 • Załącznik Nr 1 - Przedmiar klatki schodowe
 • Załącznik Nr 1A - Przedmiar zagospodarowanie terenu
 • Załącznik Nr 2 - Opis techniczny
 • Załącznik Nr 3 - Projekt klatki schodowe
 • Załącznik Nr 3A - Projekt zagospodarowania terenu
 • Załącznik Nr 4 - Decyzje administracyjne
 • Załącznik Nr 5 - Lista zrealizowanych prac
 • Załącznik Nr 6 - Wykaz osób
 • Załącznik Nr 7 - Formularz ofertowy
 • Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań
 • Załącznik Nr 9 - Umowa
 • Załącznik Nr 10 - RODO
 • Załącznik Nr 11 - Rozwiązania równoważne

 • Wynik postępowania - brak rozstrzygnięcia


  28.01.2021

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 3/20
  REMONT KLATEK SCHODOWYCH
  w budynku przy ul. Sandomierska 12, 12A, 12B w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego Nr 3/20
 • Załącznik Nr 1 - Przedmiar
 • Załącznik Nr 2 - Opis techniczny
 • Załącznik Nr 2A - Projekt
 • Załącznik Nr 3 - Decyzje administracyjne
 • Załącznik Nr 4 - Lista zrealizowanych prac
 • Załącznik Nr 5 - Wykaz osób.pdf
 • Załącznik Nr 6 - Oświadczenie Wykonawcy
 • Załącznik Nr 7 - Formularz ofertowy
 • Załącznik Nr 8 - Umowa
 • Załącznik Nr 9 - RODO
 • Załącznik Nr 10 - Rozwiązania równoważne

 • Wynik postępowania


  01.02.2021

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/20
  NA WYKONANIE REMONTU KLATEK SCHODOWYCH
  ZAGOSPODAROWANIE BEZPOŚREDNIEGO OTOCZENIA
  budynku przy ul. Ramułta 8 w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego Nr 7/20
 • Załącznik Nr 1 - Przedmiar klatki schodowe
 • Załącznik Nr 1A - Przedmiar zagospodarowanie terenu
 • Załącznik Nr 2 - Opis techniczny
 • Załącznik Nr 3 - Projekt klatki schodowe
 • Załącznik Nr 3A - Projekt zagospodarowania terenu
 • Załącznik Nr 4 - Decyzje administracyjne
 • Załącznik Nr 5 - Lista zrealizowanych prac
 • Załącznik Nr 6 - Wykaz osób
 • Załącznik Nr 7 - Formularz ofertowy
 • Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań
 • Załącznik Nr 9 - Umowa
 • Załącznik Nr 10 - RODO
 • Załącznik Nr 11 - Rozwiązania równoważne

 • Wynik postępowania


  04.02.2021

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/20
  NA WYKONANIE REMONTU DACHU -
  CZĘŚCIOWA WYMIANA POKRYCIA DACHU, REMONT KOMINÓW,
  WZMOCNIENIE KROKWI budynku przy ul. Ramułta 10-11 w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego Nr 8/20
 • Załącznik Nr 1 - Przedmiar
 • Załącznik Nr 2 - Opis techniczny
 • Załącznik Nr 3 - Projekt
 • Załącznik Nr 3A - Kominy - opis budowlany
 • Załącznik Nr 4 - Decyzje administracyjne
 • Załącznik Nr 5 - Lista zrealizowanych prac
 • Załącznik Nr 6 - Wykaz osób
 • Załącznik Nr 7 - Formularz ofertowy
 • Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań
 • Załącznik Nr 9 - Umowa
 • Załącznik Nr 10 - RODO
 • Załącznik Nr 11 - Rozwiązania równoważne

 • Wynik postępowania


  04.02.2021

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 10/20
  NA WYKONANIE REMONTU KLATEK SCHODOWYCH
  w budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha 75AB w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego Nr 10/20
 • Załącznik Nr 1 - Przedmiar
 • Załącznik Nr 2 - Opis techniczny
 • Załącznik Nr 3 - Projekt
 • Załącznik Nr 4 - Dokumenty administracyjne
 • Załącznik Nr 5 - Lista zrealizowanych prac
 • Załącznik Nr 6 - Wykaz osób
 • Załącznik Nr 7 - Formularz ofertowy
 • Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań
 • Załącznik Nr 9 - Umowa
 • Załącznik Nr 10 - RODO
 • Załącznik Nr 11 - Rozwiązania równoważne

 • Wynik postępowania - brak rozstrzygnięcia


  1.04.2021

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/REW/2021/NW3
  na wykonanie remontu elewacji 2 ściany szczytowe, remontu klatki schodowej – klatka A, remontu schodów drewnianych, wzmocnienie belek nośnych podestów i ich oparcia na ścianach klatki schodowej budynku przy ul. Śluza 4A-E w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego Nr 01/REW/2021/NW3
 • Załącznik nr 1 - Opis Techniczny
 • Załącznik nr 1 a) - Elewacja od kl. A
 • Załącznik nr 1 b) - Elewacja szczytu od kl. C-E
 • Załącznik nr 1 c) - Rzut klatki schodowej
 • Załącznik nr 2 - Przedmiar robót
 • Załącznik nr 3 - Decyzje
 • Załącznik nr 4 - Lista wykonanych prac
 • Załącznik nr 5 - Oświadczenie o braku powiązań
 • Załącznik nr 6 - Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 7 - Wzór umowy o roboty budowlane
 • Załącznik nr 8 - Klauzula RODO
 • Załącznik nr 9 - Rozwiązania równoważne

 • Wynik postępowania


  14.05.2021

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 10/20
  NA WYKONANIE REMONTU KLATEK SCHODOWYCH
  w budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha 75AB w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego Nr 10/20
 • Załącznik Nr 1 - Przedmiar
 • Załącznik Nr 2 - Opis techniczny
 • Załącznik Nr 3 - Projekt
 • Załącznik Nr 4 - Dokumenty administracyjne
 • Załącznik Nr 5 - Lista zrealizowanych prac
 • Załącznik Nr 6 - Wykaz osób
 • Załącznik Nr 7 - Formularz ofertowy
 • Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań
 • Załącznik Nr 9 - Umowa
 • Załącznik Nr 10 - RODO
 • Załącznik Nr 11 - Rozwiązania równoważne

 • Wynik postępowania


  19.05.2021

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/20
  NA WYKONANIE REMONTU ELEWACJI FRONTOWEJ
  w budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha 93 w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego Nr 4/20
 • Załącznik Nr 1 - Przedmiar
 • Załącznik Nr 2 - Opis techniczny
 • Załącznik Nr 3 - Projekt
 • Załącznik Nr 4 - Dokumenty administracyjne
 • Załącznik Nr 5 - Lista zrealizowanych prac
 • Załącznik Nr 6 - Wykaz osób
 • Załącznik Nr 7 - Formularz ofertowy
 • Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań
 • Załącznik Nr 9 - Umowa
 • Załącznik Nr 10 - RODO
 • Załącznik Nr 11 - Rozwiązania równoważne

 • Wynik postępowania - brak rozstrzygnięcia


  14.07.2021

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 4/20
  NA WYKONANIE REMONTU ELEWACJI FRONTOWEJ
  w budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha 93 w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego Nr 4/20
 • Załącznik Nr 1 - Przedmiar
 • Załącznik Nr 2 - Opis techniczny
 • Załącznik Nr 3 - Projekt
 • Załącznik Nr 4 - Dokumenty administracyjne
 • Załącznik Nr 5 - Lista zrealizowanych prac
 • Załącznik Nr 6 - Wykaz osób
 • Załącznik Nr 7 - Formularz ofertowy
 • Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań
 • Załącznik Nr 9 - Umowa
 • Załącznik Nr 10 - RODO
 • Załącznik Nr 11 - Rozwiązania równoważne

 • Wynik postępowania


  15.07.2021

  ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 5/20
  NA WYKONANIE REMONTU ELEWACJI FRONTOWEJ ORAZ REMONTU I OCIEPLENIA POZOSTAŁYCH ELEWACJI
  w budynku przy ul. Trakt św. Wojciecha 99 w Gdańsku

 • Treść zapytania ofertowego Nr 5/20
 • Załącznik Nr 1 - Przedmiar Etap I
 • Załącznik Nr 1A - Przedmiar Etap II
 • Załącznik Nr 2 - Opis techniczny
 • Załącznik Nr 3 - Projekt
 • Załącznik Nr 4 - Decyzje administracyjne
 • Załącznik Nr 5 - Wykaz osób
 • Załącznik Nr 6 - Lista zrealizowanych prac
 • Załącznik Nr 7 - Formularz ofertowy
 • Załącznik Nr 8 - Oświadczenie o braku powiązań
 • Załącznik Nr 9 - Umowa
 • Załącznik Nr 10 - RODO
 • Załącznik Nr 11 - Rozwiązania równoważne

 • Wynik postępowania