Nasza Wspólnota strona główna

    

Polityka jakości

 Kierując się standardami europejskimi:

  • zarządzamy nieruchomościami na poziomie zapewniającym ciągły wzrost zadowolenia właścicieli lokali,

  • podejmujemy systematycznie działania mające na celu stałą poprawę stanu technicznego zarządzanych nieruchomości,

  • wspólnie z całą załogą firmy podejmujemy działania w celu ciągłego doskonalenia jakości w wykonywaniu usług i optymalizacji procesów w celu obniżenia kosztów utrzymania nieruchomości, wzrostu ich bezpieczeństwa oraz zwiększenia konkurencyjności,

  • realizujemy usługi kadrą pracowników o wysokiej świadomości i wysokim poziomie przygotowania technicznego i administracyjnego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i nowoczesne technologie oraz sprawdzone na rynku firmy budowlane,

  • systematycznie monitorujemy system zarządzania jakością i jego procesy w celu ich ciągłego doskonalenia prowadzącego do zaspakajania potrzeb Wspólnot Mieszkaniowych,

  • systematycznie dążymy do stworzenia przyjaznego i bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników.

  • wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością w oparciu o normy PN - EN - ISO 9001:2001.