Usługi porządkowe

W ramach usług porządkowych oferujemy wszelkie czynności, mające na celu utrzymanie w czystości pomieszczeń oraz terenów służących właścicielom całej nieruchomości poprzez:

 • określanie standardów utrzymania porządku na nieruchomości klientów:
  • określenie optymalnego dla właścicieli zakresu wykonywania usług,
  • określenie optymalnej częstotliwości wykonywania usług,
 • utrzymanie czystości wewnątrz budynku poprzez:
  • zamiatanie, odkurzanie i mycie ciągów komunikacyjnych,
  • zamiatanie i mycie klatek schodowych, kabin wind,
  • mycie okien i drzwi wejściowych,
  • zamiatanie podłóg w korytarzach piwnicznych i strychów,
  • wycieranie parapetów, grzejników, skrzynek pocztowych, szafek, lamp oświetleniowych,
  • utrzymywanie porządku w toaletach wspólnych,
  • czyszczenie stanowisk komputerowych, faxów, telefonów oraz innych sprzętów biurowych,
  • opróżnienie i mycie pojemników na śmieci,
  • wykonywanie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji korytarzy i pomieszczeń.
 • utrzymanie porządku na zewnętrznych terenach przylegających do obiektu poprzez:
  • sprzątanie terenów zewnętrznych,
  • usuwanie śmieci z chodników, podjazdów, miejsc parkingowych, garaży,
  • w okresie zimowym odśnieżanie oraz wysypywanie piaskiem chodników i innych twardych terenów zewnętrznych,
  • koszenie i podlewanie trawników wokół budynków, konserwacja zieleni poprzez nawożenie, przycinanie żywopłotów oraz innych roślin zielonych.
Usługi wykonujemy poprzez zlecenie obowiązków podmiotom zewnętrznym, gwarantując kontrolę nad powierzonymi zadaniami.